Borax (Mỹ)

Tháng Mười Một 10, 2015 8:25 sáng Published by Leave your thoughts

Na2B4O7.10H2O – Borax 99.5% Ngoại quan: Dạng bột màu trắng tan trong nước Tính chất: Borax người ta còn gọi là ( Hàn the ) có dạng bột màu trắng...