Hóa chất tinh khiết Trung Quốc

Tháng Năm 25, 2015 3:38 sáng Published by

Tên hàng Loại Bao gói Công thức
Acetol ar 500ml CH3-CO-CH3
Acetonitril ar 500ml C2H3N
Acetic acid glacial ar 500ml CH3COOH
Ascorbic acid ar 25g C6H8O6
Benzoic acid ar 250g C6H5COOH
Boric acid ar 500g H3BO3
Hydrobromic acid ar 500ml HBr
Hydrochloric acid ar 500ml HCl
Sulfurous acid ar 500ml H2SO3
Citric acid ar 500g C6H8O7
Hydrofluoric acid ar 500ml HF
Formic acid ar 500ml HCOOH
Lactic acid ar 500ml C3H6O3
Nitric acid ar 500ml HNO3
Oleic acid ar 500ml C17H33COOH
Oxalic acid ar 500g H2C2O4
Perchloric acid ar 500ml HClO4
Phosphoric acid ar 500ml H3PO4
Salysilic acid ar 250g C7H6O3
Sulfosalicylic acid ar 100g C7H6O6S2H2O
Sulfuric acid ar 500ml  H2SO4 
Ta me x (Butraline) ar 500ml  
Sulfamic acid ar 100g HO.SO2NH2
Succinic acid ar 100g C4H6O4
  ar 100g C6H7NO3S
 Stearic acid ar 500g C17H35COOH
 Tannic acid ar 500g C76H52O46
 Tartaric acid ar 500g C4H6O6
Trichloroacetic acid ar 500g CCl3COOH
2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) ar 25g C6H3N3O7
 Pyrogalic acid ar 100g C6H603
Ammonium  acetate ar 500g NH4CH3COO
Acetaldehyde ar 500ml CH3CHO
Ammonium chromat ar 500g (NH4)2CrO4
Ammonium carbonate ar 500g (NH4)2CO3
Ammonium Chloride ar 500g NH4Cl
Ammonium citrate tribasic ar 500g (NH4)3C6H5O7
Ammonium Fluoride ar 250g NH4F
Ammonium hydroxide ar 500ml NH4OH
Ammonium Molybdate ar 500g (NH4)6Mo7O24.4H2O
Ammonium Nitrate ar 500g NH4NO3
Ammonium Oxalate ar 500g (NH4)2C2O4
Ammonium Persulfate    ar 500g (NH4)2S2O8
Ammonium phosphate tribasic ar 500g (NH4)3PO4.3H2O
Amonium monosphatmonobasic ar 500g (NH4)H2PO4
Ammonium ferric sulfate ar 500g NH4Fe(SO4)2
Ammonium phosphatdibasic ar 500g (NH4)2HPO4
Ammonium sulfate ar 500g (NH4)2SO4
Ammonium sulfuacianide ar 500g NH4SCN
Ammonium sulfuacianide ar 500g NH4SCN
Ammonium nikel sulfate ar 500g NiSO4(NH4)SO4
Ammonium metavanadate ar 100g NH4VO3
Antimony oxide ar 500g Sb2O3
Antimony trichloride ar 500g SbCL3
Silver nitrate(1kg) ar 1000g AgNO3
Silver nitrate(0.1kg) ar 100g AgNO3
Silver sulfate ar 100g Ag2SO4
Barium hydroxide ar 500g Ba(OH)2
Barium Carbonate ar 500g BaCO3
Barium Chloride ar 500g BaCl2
Barium nitrate ar 500g Ba(NO3)2
Barium sulfate ar 500g BaSO4
Barium chromate ar 500g BaCrO4
Bengen ar 500ml C6H6
Benzanldehyde ar 500ml C6H5CHO
Benzylalcohol ar 500ml C6H5CH2OH
Bismuth nitrate ar 500g Bi(NO3)3
Bismuth oxide ar 500g Bi2O3
Bromine ar 500g Br2
Bromoform ar 100ml CHBr3
Butadion(1.4) ar C4H6O2
Butanol ar 500ml C4H9OH
Butanonel (methyl ethyl ketone) ar 500ml C4H8O
Butyric  Acid ar 500ml CH3CH2CH2COOH
Butyl acetate ar 500ml C4H10CH3COO
Cadmium sulfate ar 500g C4H10CH3COO
Cadmium chloride ar 100g CdCl2
Cadmium nitrate ar 500g Cd(NO3)2
Cadmium acetate ar 500g Cd(CH3COO)2
Cadmium Oxyt ar 250g CdO
Calcium acetate ar 250g Ca(CH3COO)2
Calcium Chloride ar 500g CaCl2
Calcium carbote ar 500g CaCO3
Calcium hydroxyt ar 500g Ca(OH)2
Calcium nitrat ar 500g Ca(NO3)2
Calcium oxyt ar 500g CaO
Calcium Florua ar 500g CaF2
Calcium sulfate ar 500g CaSO4
Carbon disunlfide ar 500ml CS2
Carbon tetrachloride ar 500ml CCl4
Casein ar 500g  
Lead II acetate basic ar 500g Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2
Lead II acetate trung tÝnh ar 500g Pb(CH3COO)2
Lead Nitrate ar 500g Pb(NO3)2
Lead oxide yellow ar 500g PbO
Lead oxide red ar 500g Pb3O4
Lead chloride ar 500g PbCl2
Chromic trioxide ar 500g CrO3
Chromium(III)oxide ar 500g Cr2O3
Chromium(III) chroride ar 500g CrCl3.6H2O
Crom nitrate ar 500g Cr(NO3)3
Chromium sulfate ar 500ml Cr2(SO4)3
Cobalt chloride ar 100g CoCl2.5H2O
Cobalt nitrate ar 100g Co(NO3)2
Cobalt sulfate ar 100g CoSO4
Cyclohexane ar 500ml C6H12
Cyclohexanone ar 500ml C6H10O
Cyclohexanol ar 500ml C6H12O
Dau set ar 25ml  
Dextrin (hå tinh bét) ar 500g C6H10O5
Tinh bét tan Starch ar 500g  
1,4 Dioxane ar 500ml C4H8O2
Diethanol amine ar 500ml C4H11NO2
Di izopropylamine ar 500ml (CH3)2CHCHCH(CH3)2
Cupric powder ar 500g Cu
Cupric acetate ar 500g Cu(CH3COO)2
Cupric cacborte ar 500g CuCO3
Cupric oxide ar 500g CuO
Cupric sulfate anhydrous ar 500g CuSO4
Cupric sulfate ar 500g CuSO45H2O
Cupric I chloride ar 500g CuCl
Cupric IIchoride ar 500g CuCl2
Cupric nitrate ar 500g Cu(NO3)2
Dibuty phtalate ar 500ml C6H4(COOC4H9)2
Dimethylfocmamide ar 500ml  
Diphotphopentooxyt ar 500g P2O5
Diethylen glycol ar 500ml C4H10O3
E.D.T.A ar 250g C10H14N2Na2O8.2H2O
  CP 250g  
EDTA (Acid) ar 250g  
Ether ethylic ar 500ml (C2H5)2O
Etherpentrol    30*60 ar 500ml  
Etherpentrol   60*90 ar 500ml  
Ethyl axetat ar 500ml C2H5CH3COO
Ethanol ar 500ml C2H5OH
Ethanol 95% ar 500ml C2H5OH
Ethylene glycol ar 500ml C2H6O2
Ethylen diamin ar 500ml H2NCH2CH2NH2
Ethanol amin ar 500ml HOCH2CH2NH2
Formandehyde  ar 500ml HCHO
  CP 500ml HCHO
Fucfural ar 500ml  
Gelatin ar 500g  
Glucose ar 500g C6H12O6
Glycerin ar 500ml C3H8O3
Hecxan methylentetramin ar 500g C6H12N4
Hydrazin hydrate ar 500ml N2H4H2O
Hydrogen peoxide ar 500ml H2O2
Hydroquinone ar 250g C6H4(OH)2
Iodine ar 250g I2
Iso amyl alcohol ar 500ml (CH3)2CHCH2 CH2OH
Isopropyl alcohol ar 500ml CH3CHOHCH3
Isoamyl acetate ar 500ml CH3COOCH2CH2-CH(CH3)2
Zirconium kim lo¹i ar  
Zinc acetate ar 500g Zn(CH3COO)2
Zinc powder ar 500g Zn
Zinc chloride ar 500g ZnCl2
Zinc granular ar 500g Zn
Zinc nitrate ar 500g Zn(NO3)2
Zinc oxyde ar 500g ZnO
Zinc Sulfate ar 500g ZnSO4
Potassium ar 100g K
Potassium aluminum sulfate ar 500g KAl(SO4)2
Potassium dichromate ar 500g K2Cr2O7
Potassium hydrogen carbonate ar 500g KHCO3
Potassium bromate ar 500g KBrO3
Potassium bromate CP 500g KBrO3
Potassium carbonate ar 500g K2CO3
Potassium chlorate ar 500g KClO3
Potassium chloride ar 500g KCl
Potassium chromate ar 500g K2CrO4
Potassium dihydromate ar 500g KH2PO4
Potassium ferrocyanide ar 500g K4Fe(CN)6
Potassium fluoride ar 500g KF
Potassium ferricyanide ar 500g K3Fe(CN)6
Potassium hydrogenphosphat ar 500g K2HPO4
Potassium hydroxide ar 500g KOH
Potassium iodate ar 500g KIO3
Potassium iodide ar 500g KI
Potassium sodium tartrate tetrahydrate ar 500g C4H4KNaO6
Potassium nitrate ar 500g KNO3
Potassium nitrite ar 500g KNO2
Potassium oxalate ar 500g K2C2O4
Potassium permanganate ar 500g KMnO4
Potassium peroxydisulfate ar 500g K2S2O8
Potassium pyrophosphate ar 500g K2S2O7
Potassium sulfocyanate ar 500g KSCN
Potassium hydrogen sulfate ar 500g KHSO4
Kali Silicon Florua ar 500g K2SiF6
Sulphur ar 500g S
Lactose ar 500g C12H22O11
Lantan chloride Ar 100g LaCl3
Lithium hydroxide ar 500g LiOH
Lithium sulfate ar 500g Li2SO4
Lithium chloride ar 500g LiCl
Lithium carbonate ar 500g Li2CO3
Magie sîi ar 25g Mg
Ma giª bét ar 500g Mg
Magnesium acetate ar 250g Mg(CH3COO)2
Magnesium oxide ar 250g MgO
Magnesium chloride hexahydrat ar 500g MgCl2.6H2O
Magnesium carbonate basic ar 250g (MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O
Magnesium nitrate ar 500g Mg(NO3)2
Magnesium sulphate ar 500g MgSO4.7H2O
Manganese dioxyt ar 250g MnO2
Manganese chloride ar 500g MnCl2
Manganese sulphate ar 500g MnSO4
Manganese nitrate ar 500g Mn(NO3)2
Melthanol(TQ) ar 500ml CH3OH
Dichloromethane ar 500ml CH2Cl2
Amonium iron (II)sulfate hexanhydrate (Muèi Morh) ar 500g FeSO4(NH4)2SO4
N.Hexane ar 500ml C6H14
N-N Dimethylaniline ar 500ml C8H11N
N,N-Dichthylformamide ar 500ml C3H7NO
Naphthalene ar 250g C10H8
Sodium Metal ar 250g Na
Sodium acetate anhydrous ar 500g NaCH3COO
Sodium benzoate ar 250g NaC6H5COO
Sodium hydrogen carbonate ar 500g NaHCO3
Sodium hydrogen sulfate ar 500g NaHSO4
Sodium dichromate ar 500g Na2Cr2O7
Sodium bisulfite ar 500g NaHSO3
Sodium tungstate ar 500g Na2WO4.H2O
Sodium bromide ar 500g NaBr
Sodium bromate ar 500g NaBrO3
Sodium metaborate ar 500g NaBO2
Spdium chromate ar 500g Na2CrO4
Sodium carbonate anhydrous ar 500g Na2CO3
Sodium carbonate crystal ar 500g Na2CO3.H2O
Sodium chloride ar 500g NaCl
Sodium citrate ar 500g C6H5Na3O7
Sodium chlorate ar 500g NaClO3
Natri dihydro ph«tphat ar 500g Na2HPO4
Sodium floride ar 500g NaF
Sodium formate ar 500g NaHCOO
Sodium hypophosphite ar 500g NaH2PO2.H2O
Sodium hydroxide ar 500g NaOH
Sodium hypochloride ar 500g NaOCl
Sodium dihydrogen phosphat monohydrate ar 500g NaH2PO4
Sodium Iodide ar 500g NaI
Sodium molybdate ar 500g Na2MoO4
Sodium  nitrate ar 500g NaNO3
Sodium nitrite ar 500g NaNO2
Sodium oxalate ar 500g Na2C2O4
Sodium peroxide 98% ar 500g Na2O2
Sodium peroxide 92% ar 500g Na2O2
Sodium phosphate ar 500g Na3PO4
Natri pyrophosphate ar 500g Na4P2O7
Sodium salicylate ar 250g NaC7H5O3
Sodium selenite ar 100g Na2SeO3
Sodium silicate ar 500g Na2SiO3
Natri silicfluciate ar 500g Na2SiF6
Sodium sulfite anhydrous ar 500g Na2SO3
Sdium sulfosalicylate ar 100g NaC7H5O6S.2H2O
Sodium sulfide ar 500g Na2S
Sodium thiocyanate ar 500g NaSCN
Sodium sulfate anhydrous ar 500g Na2SO4
Sodium stannate ar 500g Na2SnO3
Sodium tetrabarate ar 500g Na2B4O710H2O
Sodium thiosulfate ar 500g Na2S2O3
Aluminium powder ar 500g Al
Aluminium sheet ar 250g Al
Aluminium chloride hexanhydrate ar 500g AlCl3.6H2O
Aluminium oxide ar 500g Al2O3
Aluminium nitrate ar 500g Al(NO3)3
Aluminium sulfate ar 500g Al2(SO4)3
Aluminium hydroxide ar 500g Al(OH)3
Nickel chloride hexanhydrate ar 500g NiCl2
Nickel acetate ar 500g Ni(CH3COO)2
Nickel carbonate basic ar 500g Ni2CO3
Nickel nitrate ar 500g Ni(NO3)2
Nicke sulfate ar 500g Ni2SO4
Nitro benzene ar 500ml C6H5NO2
n.Octanol ar 500ml C8H17OH
O.Toluidine ar 500ml CH3C6H4NH2
Phenyl methanol ar 500ml  
Paraffin liquid ar 500ml  
O.cresol ar 500ml C7H8O
Peptol ar 250g  
Phenol ar 500g C6H5OH
1-Pentanol ar  
Phosphorus, red ar 500g P
Pyridine CP 500ml  
Pyridine D 500ml c5h5n
Polyethylenglycol 400 ar 500ml  
Iron (II)sulfate heptahydrate ar 500g FeSO4
Ferric, powder reduced ar 500g Fe
Ferric chloride anhydrous ar 500g FeCl3
Ferric chloride anhydrous ar 500g FeCl2
Ferric nitrate ar 500g Fe(NO3)3
Ferric oxide ar 500g Fe2O3
Sat (3) sulfate ar 500g FeS
Ferric sulfate ar 500g Fe2(SO4)3
Ferric citrate ar 500g FeC6H5O7
Soda lime (Canxi txia) ar 500g  
Saccaro ar 500g  
Selenium ar 25g Se
Silica gel ar 500g SiO2
Strontium sulfate ar 500g SrSO4
Strontium chloride ar 500g SrCl2
Carbon ative ar 500g C
Tin ar 500g Sn
ThiÕc dioxide ar 500g SnO2
Thiec(2) chlorua ar 500g SnCl2
Tin tetrachloride anhydrous ar 500g SnCl4
Thiec(2) sulphate ar 500g SnSO4
Thiourea ar 500g H2NCSNH2
Mercuric chloride ar 250g HgCl2
Mercuric nitrate ar 500g Hg(NO3)2
Mercuric iodide ar 100g HgI2
Mercuric sulfate ar 250g HgSO4
Mercuric ar 250g Hg
Toluene ar 500ml C6H5CH3
Tributyl phosphate ar 500g C12H27O4P
Triethylene glycol ar 500ml C6H24O4
Triethanolamine ar 500ml (HOCH2CH2)3N
Trichloroethylene ar 500ml C2HCl3
Titanium trichloride ar TiCl3
Titanium tetrachloride ar 500g TiCl4
Titanium dioxide ar 500g TiO2
Tetrahydrofuran ar 500ml C4H80
Tween 80 ar 500ml  
Tetrabutyl titanane ar Ti(C4H9)4
Ure ar 500g (NH2)2CO
chÊt chØ thÞ  
1,2,3-Benzotriazole ar C6H5N3
Acid chrome blue K ar C16H9N2Na3O12S
Alizarin Red ar 25g C14H7O7SH2O
Alizarin GG ar 25g C13H8O2(OH)2
Alizazin Yelow R ar 25g C13H8N3O5
Bromocresol green ar 10g C21H14O5Br4S
Bromothymol blue ar 10g C27H28Br2O5S
Bromocresol purple ar 25g  
Congo red ar 25g C32H22O6H6S2 2
Bromocrezol red ar 25g C21H16O5Br2S
Calcein (Fluorexon) ar 25g C30H24N2Na2O13
Crystal violet ar 25g C25H30NCIN3.H2O
Diphenylamine ar 100g (C6H5)2NH
Diphenylthiocali zon ar C13H12N4S
Diphenylamin- 4sulfonic
acid sodium salt
ar 25g C12H10NNaO3S
Erio chrome black ar 25g C2OH12N3O7S
Eosin Y ar 25g C20H6O5Br42
Fuchsin basic ar 25g C20H20CIN3
Fuchsin Acid ar 25g C20H17N32O9 S2
Fluorescein ar 25g C20H12O5
Giemsa stains.s ar 25g  
Gentian Violete ar 25g  
Hydrazin sulfate ar 100g H2NNH2
Hydroxylamine
hydrochloride
ar 25g (NH2OH)2H2 Cl2
8- Hydroxyquinoline ar 25g C9H7NO
Malachite green ar 25g C23H25CIN2
Methyl violet ar 25g C24H28CIN3
Methyl red (§á) ar 25g C15H15N3O2
Methyl orange ar 25g C14H14N3O3S
Methylen blue ar 25g C16H18N3SCl
Methyl blue ar 25g C37H27N3O9S3
Mure xide ar 25g C8H8N6O6
1-Naphthol ar 1-C10H8O
B Naphthol ar 100g 2-C10H8O
Naphtol green B ar 25g C30H15FeN3Na3O15S3
PAN (1.2 pyridylazo- 2phtol) ar 5g C15H11N3O
2.4 Dinytrophªnol ar  
Phenol red ar 25g  
Phenolphthalein ar 25g C20H14O4
1,10 Phenanthroline ar 5g C12H8N2. H2O
Resocinol ar 100g mC6H4(OH)2
Xylenol orange ar 5g  
Sodium diethyldithio carbamate ar 100g (C2H5)2NNaS2. 3H2O
Sudan III ar  
Silver diethyldithio carbamate ar 100g  
Naphthyl acetic acid ar  
Thymol ar 25g  
Thymolblue ar 25g  
V2O5 ar 100g  
èng chuÈn 0.1N HCl
èng chuÈn 0.1N H2SO4
èng chuÈn- LÝt 1N H2SO4
èng chuÈn Na2CO3
èng chuÈn 0.1N AgNO3
èng chuÈn K2Cr2O7
èng chuÈn Complexon(EDTA)
èng chuÈn KMnO4
èng chuÈn Na2S2O3
èng chuÈn 0.1N NaOH
èng chuÈn oxalic H2C2O4

 

Tin liên quan

29175724

bac nitrat (AgNO3)

cồn thực pham

Cồn thực phẩm (C2H5OH)

luu-huynh-dang-cuc

Lưu huỳnh cục

Bac thỏi

Kẽm thỏi (Zn) Hàn Quốc

Bac thỏi

Bạc Thỏi

Bac bột

Bạc Bột (Ag)